Minoriti

Rehoľa minoritov, presným názvom Rád menších bratov konvektuálov (lat. Ordo Fratrum Minorum Conventualium – odtiaľ skratka OFM Conv.) je jedným z troch hlavných františkánskych rehoľných spoločenstiev, spolu s kapucínmi a františkánmi.

Ako nasledovníci sv. Františka z Assisi, minoriti ohlasujú evanjelium v bratskej komunite, kde spoločne prežívajú všetky radosti aj ťažkosti života. Každú služba, každú apoštolská činnosť sa bratia snažia sprevádzať modlitbou a spojením s Kristom.

Prví menší bratia začali prichádzať na naše územie už za života sv. Františka v 13. storočí. Minoriti na Slovensku v súčasnosti pôsobia v štyroch konventoch; v Bratislave – Karlovej Vsi, Levoči, Spišskom Štvrtku a v Brehove.

Viac o reholi minoritov sa možno dozvedieť na ich webe minoriti.sk.